Spis treści
Jak wsppracowa z cyklem ? wywiad z dr. Pretti Agrawal
Page #
Wszystkie strony
Rozumiem, e powstaje wizja kobiety, ktra jest w kontakcie ze swoim ciaem, dba o nie przez diet, ale te przez wiedz, wiadomo. Czy uwaa Pani e w ten sposb kobiety bd mniej chorowa, bd mie regularne cykle?
Dokadnie tak. Jeli kobiety suchaj swojego ciaa, s z nim w kontakcie, znaj i respektuj jego potrzeby, to wiadomo, e ciao im si odwdziczy. Ciao jest po to, eby nam suy, jego jedyny cel jest taki, eby byo nam lepiej. Kiedy o nie dbamy wiele problemw znika. Wiele razy przychodziy do mnie pacjentki z bolesnymi miesiczkami, kiedy zalecaam im zmiane diety, przy kolejnych wizytach same mwiy, e nie przypuszczay e sama zmiana dieta moe przynie tyle pozytywnych zmian.
Wspczesne kobiety s bardzo nastawione na to, eby przez cay miesic by niezwykle aktywne, maja due wymagania wobec swojego ciaa. Wie si to z lkiem o sytuacj w pracy, o przegran w konkurencji z mczyznami, jeli przez cz miesica bd mniej sprawne.
Wie pani, to jest problem caego spoeczestwa. Dzisiejsze czasy cechuje nieustanny pd do sukcesu. Zbyt atwo zapominamy, e wszystko w naturze ma dwie strony. Nie ma czarnego koloru bez biaego, nie ma dnia bez nocy. Kiedy do naszej wiadomoci dociera ten oczywisty fakt ycia - zaczynamy rozumie, e nikt nieustannie nie jest w stanie dawa. Prosz zobaczy co si dzieje ? ogromne firmy, ludzie cay czas pracuj, dziaaj i nagle niepostrzeenie trac poczucie sensu ycia. Szukaj rnych metod, eby si odstresowa, eby inaczej y, potem pojawiaj si olbrzymie zainteresowania kultur wschodni. Z jednej skrajnoci popadamy w inn. Ale czy musimy doj do takiego punktu eby zmieni co w swoim yciu? Czy musimy dowiadczy skutkw braku rwnowagi by doj do tego, jak istotne znaczenie ma w naszym yciu?
Kobietom, ktre decyduj si na start w tym wycigu jedyne co moemy jedynie przypomina o rwnowadze. A to jest may gos w wielkim wiecie, bo media, gazety mwi co zgoa innego. Nieustannie nas przekonuj eby cigle dawa z siebie jak najwicej. Jednak my kobiety mamy niezwyk, unikaln rol na tym wiecie. Fakt, e dajemy ycie e nosimy je w sobie przez dugie miesice, a nastepnie pielgnujemy, wychowujemy, troszczymy si o nie. To jest niesamowita, ogromna odpowiedzialno. Wic szanujc swj cykl, wsppracujc ze swoim ciaem kobieta moe ten dar ycia bardziej pielgnowa, zachowa. Dziki temu moemy rodzi zdrowe dzieci, dowiadcza zdrowej, fizjologicznej ciy i porodu. Sowem wykorzysta potencja swojej kobiecoci. Kobiety, ktre nie respektuj naturalnego cyklu swojego ciaa maj czsto problemy z zajciem w ci, wiele z nich cierpi z powodu bezpodnoci.
Ale kobietom trudno zrezygnowa ze swoich zawodowych aspiracji...
Czsto mwi si, e mamy, ktre rodz dzieci, nie mog robi kariery. Ostatnio czytaam jednak sporo opracowa, ktre przecz takim przekonaniom. Szkoa macierzystwa, szkoa ycia ? jest niepowtarzalna. To, co kobieta przechodzi, bdc w ciy, rodzc dzieci, wychowujc je przez kilka lat, jest niezastpion szko ycia. Kada mama powinna doceni znaczenie tego dowiadczenia. Matki potrafi w wiecie zewntrznym zdziaa niesamowite rzeczy. Macierzystwo nie jest przeszkod w osigniciu zawodowych sukcesw, zajmowaniu wysokich stanowisk. Dzieje si tak dlatego, e kobiety maj du zdolno organizowania swojego czasu, pracy z ludmi, posiadaj zdolno empatii. Tego wszystkiego uczy je natura ? przez dowiadczenie macierzystwa. Niestety niewiele kobiet odkryo t tajemnic potgi macierzystwa. A przecie tak duo moemy uczy si od natury, od naszych cia. Kobiety same odbieraj sobie moc, mwic, e przez cay czas cyklu powinny by takie same. Takie podejcie moe na pewien czas taki wydawa si dobre, jednak dusza perspektywa pokazuje, e nie tdy droga. W yciu niezbdna jest rwnowaga.
W kulturze Zachodu dominuje przekonanie mona mie. Uwaamy, e kobiety powinny rodzie bezbolenie, nie akceptujemy miesiczki. Odnosz wraenie, e zmiana podejcia do miesiczki i kobiecoci wymagaby od nas akceptacji faktu, e jestemy czci natury, i e w zwizku z tym podlegamy te przemijaniu.
To prawda. Tak, jak w naturze wszystko musi odpoczywa ? pracowa, odpoczywa, by mc znw pracowa ? w takim taki cyklu i rytmie powinno toczyc si nasze Zycie. I tak jak w naturze nie ma tylko jednej barwy, w naszym yciu musi by czas na dziaanie i czas na odpoczynek. Jest czas dawania i czas brania.
Czyli miesiczka jest czasem brania dla siebie?
Tak, czasem brania dla siebie, czasem regeneracji, czasem odzyskiwania si, czasem koczenia tego, co byo, eby mc zacz nowy cykl.
Mwiymy o podejciu do ciaa, o zrozumieniu sensu cyklu. Wydaje mi si, e jest jeszcze trzeci aspekt, czyli zatrucie rodowiska. Czy ma ono jaki wpyw na zdrowie, na regularno cyklu?
Spaliny, petrochemiczne zanieczyszczenia zawieraj ksenoestrogeny ? estrogenopodobne zwizki, ktre wdychamy i ktre mog dziaa na nasze receptory estrogenowe i je pobudza, co moe wywoa rozmaite problemy: zaburzenia hormonalne, problemy z miesiczk. Na pewno zanieczyszczenie rodowiska moe ? jeli jest ju problem ? powiksza bd wpyn na przebieg choroby. Sdz jednak, e bardzo rzadko czynniki rodowiskowe mona uzna za jedyn przyczyn wystpienia choroby. Jeli wsppracuj ze swoim ciaem, w miar dobrze si odywiam, to samo rodowisko raczej nie spowoduje jakiej powanej choroby. Oczywicie zatrucie rodowiska wpywa na nasze zdrowie. Uwaam jednak, e nie mona koncentrowa si tylko na jednej, zewntrznej przyczynie. Musimy zda sobie spraw, e nasze wewntrzne mechanizmy, wewntrzne nastawienie jest zdecydowanie waniejsze. Nie znam adnej choroby, ktra jest czysto fizyczna. W kadej jest i element fizyczny i psychiczny, emocjonalny.
Czy Pani si udaje zachowywa ten rytm? Czy podczas drugiej fazy cyklu robi Pani sobie wolne?

Podczas miesiczki pracuj tylko tyle, ile jest konieczne. Nie planuj na ten czas adnych nowych dziaa. Po prostu odpoczywam, poddaje si naturalnemu rytmowi swojego ciaa. Nie mam potrzeby, eby si totalnie odizolowa, ale oglnie robi tylko to, co jest absolutnie konieczne. Najwaniejsze jest to, e sucham swojego ciaa, czego ono potrzebuje i to pozwala mi si zregenerowa. Odpoczynek przynosi efekty. Jestem przekonana, e im wicej w siebie inwestuj, tym lepiej dla mnie. 
Tytu:

Nick:

Tre:

Tekst z obrazka:

CAPTCHA

Nienarodzona dziewczynka w poowie ciy (way wtedy wier kilograma)? ma w swoich malutkich jajnikach 6 milionw komrek jajowych!

Wagina jest najczystsz przestrzeni kobiecego ciaa, czystsz ni usta. Ma pH od 3,8 do 4,5, takie jak czerwone wino :-)

wicej o pieknie kobiecego ciaa

  1. Recenzja Oskara Majdy
    7 skutecznych sposobw - recenzja Oskara Majdy"7 skutecznych sposobw na bolesne miesiczki, czyli jak przemieni bl w przyjemno " to wedug mnie obok ?Taca spirali? Starhawk najwaniejsza ksika, ktr wydano w Polsce w 2016 roku. W odwany, bezpretensjonalny sposb poruszany jest w niej temat miesiczki, oboonej w Polsce licznymi tabu, marginalizowanej, niejednokrotnie wyszydzanej. A przecie miesiczka jest wan czci ycia kadej Polki i kadego Polaka. Nasze matki, siostry, ony, partnerki, koleanki z pracy wszystkie miesiczkuj, nawet jeli wikszo z nich dokada wszelkich stara, eby ten aspekt ich ycia pozosta niezauwaalny, ukryty. Natalia Miuska, ktra od 18 lat zajmuje si badaniem cyklu menstruacyjnego i pracuje w tym kontekcie z kobietami stawia w swojej ksice kilka wakich tez. Wedug niej miesiczka nie musi by bolesnym, traumatycznym, dowiadczeniem a praca z wasnym cyklem menstruacyjnym moe pozwoli kadej kobiecie nawiza kontakt z jej wasnym ciaem, jej kobiecoci i caym zwizanym z nimi ogromnym potencjaem.
  2. Recenzja Izy Dziugie
    Recenzja Izy DziugieJej Wysoko Miesiczka Kochana Kobieto! Jeli masz przeczyta jedn ksik w tym roku albo w nastpnym, to niech bdzie ta. Ok? Zrb to z szacunku do siebie, bo na taki Ty i Twoje ciao zasugujecie!
  3. Recenzja Magdaleny z krag-kobiet.pl
    Mieszkanie byo nieposprztane, naczynia nieumyte, czytaam!Pikna, wana i potrzebna ksika, ktra dla wielu kobiet moe by pierwszym albo kolejnym krokiem w kierunku wikszej akceptacji siebie, mioci do swojego ciaa, zrozumienia cyklu, szacunku dla kobiecoci. 
Nick lub email:

Tre: