Zobacz cykl ycia eko-podpaski
 
(Jedna) Ziemia
Nasz wsplny dom, a jednoczenie rdo wszelkich czerpanych przez nas zasobw i miejsce gdzie trafiaj wszystkie odpady ludzkiej dziaalnoci.
 rozwiń

 

Czy zastanawiaa si kiedy skd ludzko czerpie wszystko to, z czego zbudowaa ca swoj cywilizacj? Wszystko co nas otacza na co dzie? Od budynkw, drg, mostw, poprzez samoloty, samochody, komputery a po meble, ubrania, podpaski?? Wszystko to z Ziemi wanie. Kada z tych rzeczy bya kiedy ska, rud metalu, lasem? I niestety bardzo niewielka cz tego co z Ziemi czerpiemy to tzw. zasoby odnawialne. A co dajemy Ziemi w zamian? Setki milionw ton mieci, toksycznych odpadw i ciekw. Naukowcy policzyli, e w chwili obecnej aby zaspokoi potrzeby konsumpcyjne naszej cywilizacji i zutylizowa produkowane przez ni odpady potrzeba by 1,23 Ziemi. Ten wskanik niestety wci ronie a 1,23 to jego rednia warto dla caej planety ale na przykad dla Stanw Zjednoczonych wynosi on a 5! A przecie mamy tylko jedn Ziemi! I co wicej nie yjemy na niej (jeszcze) sami...

 zwiń
I koo si zamyka...
Eko-podpaski rozkadaj si w ziemi okoo 5 miesicy. Nie pozostawiaj po sobie adnych ladw w postaci zatruwajcych gleb i wod trujcych substancji chemicznych.
 rozwiń
Czy nie jest to bardzo przyjemna myl? Nie do, e dbam o wasne zdrowie, nie naraam si na kontakt z dioksynami i innymi podraniajcymi a moe i trujcymi chemikaliami to jeszcze nie przyczyniam si do powstawania had mieci i zatruwania rodowiska! Mog by dumna ze swojego wyboru! zwiń
Ekologiczna uprawa baweny
Bawena uprawiana jest na eko plantacjach w Turcji ? bez adnych rodkw chemicznych i zgodnie z zasadami fair trade.
 rozwiń
Plantacje posiadaj certyfikaty IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) i podlegaj staemu nadzorowi pod ktem speniania wszelkich wymogw i standardw rolnictwa ekologicznego. Nadzr ten sprawowany jest przez instytucje akredytowane przez Uni Europejsk (IMO ? Szwajcaria i SKAL ? Holandia). Oznacza to, e w caym procesie hodowli baweny nie s uywane adne chemiczne nawozy ani rodki ochrony rolin (pestycydy i herbicydy) a bawena zbierana jest wycznie rcznie. Rolnictwo ekologiczne charakteryzuje si rwnie dbaoci o zachowanie gleby, rodowiska i klimatu dla przyszych pokole, a wic nie prowadzi rabunkowej gospodarki tymi zasobami. Ponadto kieruje si zasad fair trade, czyli troszczy si o zapewnienie dobrobytu i opieki socjalnej wszystkim osobom zatrudnionym przy hodowli, zbieraniu i przetwarzaniu baweny.
http://www.ifoam.org/index.html
http://www.imo.ch/
http://www.skal.com/
 zwiń
Satysfakcja na lata
Jednorazowy zakup eko-podpasek to inwestycja, ktra zwraca si po ptorej roku. Dziki niej zadbasz o swoje ciao, zdrowie i o Ziemi.
 rozwiń
W zalenoci od intensywnoci miesiczki potrzebne jest Ci od 9 do 13 eko-podpasek. To wydatek rzdu 120 ? 180 zotych. I na 4 lata masz z gowy kupowanie podpasek! A ile korzyci! Przeczytaj wypowiedzi kobiet, ktre przekonay si ju o tym na wasnej skrze.
 zwiń
Ekologiczna przdzalnia
Eko bawena jest przetwarzana w eko przdzalniach. Materia otrzymuje certyfikat GOTS (Global Organic Textile Standard).
 rozwiń
Cay proces przetwarzania baweny, podobnie jak wczeniej jej hodowla podlega cisej kontroli pod ktem speniania wymogw stawianych tkaninom posiadajcym certyfikat GOTS (Global Organic Textile Standard). Oczyszczanie, przdzenie i tkanie baweny musi by wolne od wszelkich rodkw chemicznych. Gotowe tkaniny nie mog by chlorowane, co gwarantuje, e nie zawieraj dioksyn. Do ich barwienia uywa si rodkw odpowiadajcych normom dla ekologicznych tkanin.
http://www.global-standard.org/

 zwiń
Eko podpaski Naya
W Polsce z eko- baweny szyjemy ekologiczne i zdrowe podpaski dla nowoczesnych kobiet, ktre chc dba o zdrowie wasne i naszej planety.
 rozwiń

Eko podpaski s zdrowe bo dziki restrykcyjnym normom ekologicznego rolnictwa i produkcji tkanin masz pewno, e Naye nie zawieraj adnych szkodliwych substancji chemicznych, w tym rakotwrczych dioksyn. Nie powoduj podranie skry mogcych prowadzi do infekcji. S nowoczesne bo promuj szacunek dla Ziemi i styl ycia zgodny nie tylko z naszymi ale i Jej potrzebami. I przede wszystkim wygodne - bo Naye s miciutkie i bardzo przyjemne w dotyku, nie zawieraj foliowych wkadw, wic w peni przepuszczaj powietrze i nie odparzaj delikatnej skry. Posiadaj zapinane na zatrzask skrzydeka, ponadto moesz sama regulowa ich grubo. przejd do sklepu


 zwiń