Wywiad z dr. Preeti Agrawal
drNatalia Miuska: Czy nastawienie do ciaa i miesiczki ma wpyw na nasze zdrowie?
dr. Preeti Agrawal: Jak najbardziej, ma bardzo istotny wpyw. Jeli rozumiemy, dlaczego istnieje miesiczka, czemu suy ? zaczynamy wsppracowa z ciaem, dobrze o siebie dba. Dziki temu jestemy zdrowe.
Dlatego tak wane jest, jaki przekaz na temat miesiczki dostaymy od matki, od starszych kobiet. Jeli taki, e to przeszkoda, niewygoda, ktr trzeba cierpie przez kilka dni w miesicu to miesiczka bdzie nam si le kojarzy. I naprawd stanie si tak niewygod.
Dlaczego sposb, w jaki dowiedziaymy si o miesiczce jest taki wany?
Od tego przekazu zaley jak postrzegamy miesiczk, ale i same siebie jako kobiety. W innych kulturach w okresie poprzedzajcym pierwsz miesiczk dziewczynki s przygotowywane do jej nadejcia, a i sama pierwsza miesiczka jest wanym dowiadczeniem. Tam, gdzie dla dziewczynek odprawia si jak ceremoni, gdzie traktuje si pierwszy okres jako co bardzo wanego, dziewczynki mog si poczu wane. Sama ceremonia jest wprowadzeniem do kobiecoci, to pomoc w stawaniu si kobiet. Taka dziewczynka rozumie, e zaczyna si nowy etap w jej yciu, nowa odpowiedzialno. Wie si to z uhonorowaniem, docenieniem jej samej i kobiet w ogle. Dziki temu zarwno miesiczka ? jak i bycie kobiet dobrze si kojarzy.
Taki rodzaj ceremonii dla dziewczynek i dawania dobrego przekazu na temat kobiecoci niestety cakiem zanik w wiecie zachodu.
Znikna take wiedza i wiadomo, e miesiczka jest darem natury. Darem zarezerwowanym wycznie dla kobiet. Dziki miesiczce kobiety co miesic mog si oczyszcza, mog odpocz, mog regenerowa swoj energi. Maj bliszy kontakt z sam sob, ze swoj podwiadomoci, dziki temu maja lepsz intuicj. Niestety obecnie coraz rzadziej mwimy o pozytywnych aspektach miesiczki. W tej chwili miesiczka kojarzy si kobietom z czym zym, czym, co przeszkadza, przez co wielu rzeczy nie mog robi.
Czyli gdybymy miay takie ceremonie, to..
Nawet nie ceremonie, chocia byoby dobrze, gdyby nowy etap zosta ceremonialnie przyjty. Ale sam przekaz, gdyby by ciekawy i pozytywny dla modych dziewczt, wwczas mogyby wej w ten nowy etap swojego ycia bardziej radonie. W gruncie rzeczy kada z nas powinna zaprzyjani si z tym przejawem swojej kobiecoci.
Jak Pani sdzi, jaki by to miao wpyw na kobiety, na psychik, na zdrowie?
Kobiety mogyby y w zgodzie ze swoim ciaem, jego naturalnymi potrzebami. Czas miesiczki jest to czas, kiedy potrzebujemy wicej relaksu, odpoczynku, mniej dziaania, popiechu. Gdybymy suchay naszego ciaa i jego potrzeb, gdyby kobiety miay czas tylko dla siebie podczas miesiczki, wtedy wypoczte, osadzone w sobie mogybymy wicej zdziaa w wiecie. Czas po miesiczce byby naturalnym przypywem energii, ciao daoby z siebie wicej. Dlatego tak wana jest wsppraca z wasnym ciaem, z jego potrzebami, z tym, czego ciao potrzebuje w danej fazie cyklu. Jeli dostaniemy dobry przekaz, bdzie dla nas normalne, e miesiczka jest czasem odpoczynku e mamy prawo do czasu dla siebie. Takie podejcie jest wyrazem szacunku wobec wasnej kobiecoci i troski o siebie.
A co, jeli przekaz na temat miesiczki by bardzo negatywny? Jaki to ma na nas wpyw? Jak sobie z takim przekazem poradzi?
W swojej praktyce pomagam wielu kobietom spotka si z ich przekonaniami na temat ciaa i kobiecoci. Uwiadomienie sobie tych przekona, nawet, jeli s trudne, stanowi bardzo wany krok. Jeli uwiadomimy sobie te negatywne przekonania, nazwiemy je, dopiero wtedy moemy je zmieni, zastpi dobrymi, zdrowymi. Jeli dziewczyna zostaa wychowana w rodzinie, gdzie kobieta nie bya szanowana, matka nie bya szanowana, ciao byo tabu i nie zwracano si do kobiet w sposb godny i z szacunkiem to jest to trudny baga. Obserwuj, e czsto kobiety z takich rodzin maj problemy ginekologiczne, szczeglnie bardzo bolesne miesiczki. I takiej osoby nie da si leczy diet, lekami. Czsto trafiaj do mnie kobiety z rozmaitymi dolegliwociami kobiecymi, i po duszej rozmowie okazuje si, e przyczyna jej problemw ley duo gbiej. Kobiety, ktre od najmodszych lat otrzymyway negatywne przekazy zwizane z kobiecoci, s wymagajca grup pacjentek. Trudno do nich dotrze. Ale oczywicie jest to moliwe i samo uwiadomienie sobie problemu bywa bardzo pomocne.
Z mojego dowiadczenia, rozmw z kobietami wiem, e takim trudnym uczuciem jest wstyd. Kobiety, ktre wstydz si miesiczki, s nauczone j ukrywa maj te czsto ble miesiczkowe. Kiedy miesiczka jest tematem tabu to bl wywouje sam stres, e ona si zblia. Ale kiedy kobiety zaczynaj rozmawia o swoich uczuciach, to nie jest tak trudno nastawienie do miesiczki zmieni.
Tak, ma Pani racj, jeli chodzi o sam wstyd, to zmiana jest atwiejsza. Ale kiedy jest w ogle odrzucona kobieco- ja jako kobieta- wwczas mamy powany problem. Te trudne objawy woaj o pomoc: zaakceptujcie mnie, zaakceptuj mnie, zaakceptuj siebie jako kobiet. Moesz zmieni to, co jest. W ogle wszelkie dolegliwoci w naszym ciele s woaniem o pomoc. Take bl miesiczkowy nie jest po to, eby nam dokucza. Pynie z chci odzyskania rwnowagi przez nasze ciao i psyche. Ciao tylko w ten sposb moe si do nas zwrci.

A ty jaki dostaa przekaz na temat miesiczki? Jaki daa, albo chciaaby da swojej crce? Moe ju czas zacz dyskusj z prawdziwego zdarzenia na ten temat? Podzieli si dobrymi sposobami przekazania tej wiedzy crkom? Wsplnie takie sposoby stworzy?
 
Tytu:

Nick:

Tre:

Tekst z obrazka:

CAPTCHA

Nienarodzona dziewczynka w poowie ciy (way wtedy wier kilograma)? ma w swoich malutkich jajnikach 6 milionw komrek jajowych!

Wagina jest najczystsz przestrzeni kobiecego ciaa, czystsz ni usta. Ma pH od 3,8 do 4,5, takie jak czerwone wino :-)

wicej o pieknie kobiecego ciaa

  1. Recenzja Oskara Majdy
    7 skutecznych sposobw - recenzja Oskara Majdy"7 skutecznych sposobw na bolesne miesiczki, czyli jak przemieni bl w przyjemno " to wedug mnie obok ?Taca spirali? Starhawk najwaniejsza ksika, ktr wydano w Polsce w 2016 roku. W odwany, bezpretensjonalny sposb poruszany jest w niej temat miesiczki, oboonej w Polsce licznymi tabu, marginalizowanej, niejednokrotnie wyszydzanej. A przecie miesiczka jest wan czci ycia kadej Polki i kadego Polaka. Nasze matki, siostry, ony, partnerki, koleanki z pracy wszystkie miesiczkuj, nawet jeli wikszo z nich dokada wszelkich stara, eby ten aspekt ich ycia pozosta niezauwaalny, ukryty. Natalia Miuska, ktra od 18 lat zajmuje si badaniem cyklu menstruacyjnego i pracuje w tym kontekcie z kobietami stawia w swojej ksice kilka wakich tez. Wedug niej miesiczka nie musi by bolesnym, traumatycznym, dowiadczeniem a praca z wasnym cyklem menstruacyjnym moe pozwoli kadej kobiecie nawiza kontakt z jej wasnym ciaem, jej kobiecoci i caym zwizanym z nimi ogromnym potencjaem.
  2. Recenzja Izy Dziugie
    Recenzja Izy DziugieJej Wysoko Miesiczka Kochana Kobieto! Jeli masz przeczyta jedn ksik w tym roku albo w nastpnym, to niech bdzie ta. Ok? Zrb to z szacunku do siebie, bo na taki Ty i Twoje ciao zasugujecie!
  3. Recenzja Magdaleny z krag-kobiet.pl
    Mieszkanie byo nieposprztane, naczynia nieumyte, czytaam!Pikna, wana i potrzebna ksika, ktra dla wielu kobiet moe by pierwszym albo kolejnym krokiem w kierunku wikszej akceptacji siebie, mioci do swojego ciaa, zrozumienia cyklu, szacunku dla kobiecoci. 
Nick lub email:

Tre: