W zgodzie z moim rytmem

Czy znasz swj rytm? Czy umiesz z nim wsppracowa? Wiesz, na kiedy zaplanowa tysic spotka i dziaa, kiedy odpuci, pj na spacer, odpocz? Kobiece ciao ma niezwyky zwizek z kosmosem, z jego rytmami, dlatego moe by dla nas bezcenn przewodniczk. Ja daj si jej prowadzi ju od kilku lat.

Kiedy rozmawiam z kobietami, czsto mdrymi i wiadomymi, odnosz wraenie, e postrzegaj miesiczk jako odosobnione wydarzenie. A przecie jest ona czci cyklu, ktry wiruje w naszym ciele nieprzerwanie przez 30-40 lat!

Nic dziwnego zreszt, e kobiety nie myl zbyt wiele o swoim miesicznym cyklu (chyba e bardzo chc/nie chc zaj w ci) ? nikt nas nie uczy, e ciao jest mdre, e wiele moemy od niego wzi i wiele si nauczy. e procesy, ktre w nim zachodz maj swj sens i warto.

Jaka jest zatem warto kobiecego cyklu? Jak ? tak naprawd ? on przebiega?

Cykl miesiczny obejmuje cae ciao i psyche kobiety. Jest mdrym rytmem, ktry moemy pozna i zacz z nim wsppracowa. A wtedy nasze ycie stanie si o wiele prostsze.

naya

 

2 wane prawdy o cyklu

1. Cykl obejmuje cae twoje ciao


Nie tylko macica i jajniki, ale te ukad hormonalny, a dziki niemu cae nasze ciao ?taczy w rytmie ksiyca?, czyli przechodzi przez cykliczne zmiany.

Po miesiczce wiele kobiet dowiadcza wzrostu energii i chci dziaania. Wraz z rosncym i dojrzewajcym jajem ta energia ronie i w czasie owulacji, kiedy mae soce ? komrka jajowa - rodzi si z jajnika, niektre kobiety dowiadczaj wybuchu, eksplozji energii. Czasem ni im si wybuchy, wulkany albo pocigi czy samochody jadce z zawrotn prdkoci. Bior si za sto spraw na raz, pracuj bez wytchnienia, a robota wrcz pali im si w rkach. Niektre wanie wtedy maj szczegln ochot na seks.

Po owulacji nastpuje stopniowy spadek energii i si witalnych. Tydzie przed miesiczk to czas, kiedy wewntrzna wycika macicy jest coraz grubsza ? gromadzi substancje odywcze, eby karmi nimi ewentualne dziecko do czasu powstania oyska. Proces ten kosztuje nasze ciao sporo energii. Dlatego przed miesiczk kobiety mog mie mniej ochoty i siy na prac i potrzebowa coraz wicej odpoczynku i relaksu.

Miesiczka to czas uwolnienia energii zatrzymanej w ciele. Przez pierwszy dzie (bd dwa) macica intensywnie zrzuca wewntrzn skr ? i jest bardzo wraliwa na wszelkie bodce z zewntrz. A wraz z ni cae ciao jest mniej odporne na haas, stres czy zimno. Dlatego dwa pierwsze dni miesiczki wikszo kobiet najchtniej spdziaby pod kocem, ewentualnie na spacerze bd na spotkaniu z przyjacik.

2. cykl obejmuje te twoj psychik

Kiedy ciao przechodzi cykliczne zamiany nasza psyche te wcza si w ten proces. Spadek i przypyw energii maj wpyw na to, jak si czujemy i na co mamy ochot, czego potrzebujemy.

Po miesiczce moemy dowiadcza uczucia lekkoci, nowego pocztku, ciekawoci wiata, rosncej wiary w siebie i chci do dziaania. W okolicach owulacji ? przypywu energii, moemy zatem zachowywa si wtedy bardziej ekstrawertycznie, dy do spotka z ludmi, nawizywa nowe znajomoci.

Tydzie przed miesiczk to czas, kiedy kumuluj si w nas emocje i uczucia z caego miesica. To moment, eby da sobie czas i zada pytanie: jak si czuj? Czy co w cigu mijajcego miesica mnie zdenerwowao? Zasmucio? Czy potrzebuj si komu zwierzy, wyrazi uczucia? Czy czego mam do, czego si boj?

Jeli wejdziemy w kontakt z naszymi uczuciami i emocjami, nie bd musiay pojawia si w postaci niewyjanionego paczu, oglnej nadwraliwoci czy poirytowania ? mwic krtko PMS-u. Nasze uczucia nigdy nie s ?niewyjanione? albo ?irracjonalne?. Kiedy ich na bieco nie czujemy i nie wyraamy, gromadz si tak samo, jak wycika macicy i domagaj si ujcia. To bardzo wane, ebymy zrozumiay, e tak samo jak nasza macica, take nasza psychika chce raz w miesicu zrobi miejsce na nowe. Czas przed miesiczk to taki moment na psychiczne porzdki, oczyszczenie atmosfery.

Miesiczka to moment uwolnienia ? krwi, napi, tego wszystkiego, co si nagromadzio. Pierwszy dzie lub dwa dni miesiczki to czas wielkiej delikatnoci i ciaa, i uczu. Potrzebujemy wtedy by dla siebie szczeglnie troskliwe i z mioci traktowa siebie: ciao i psychik. Powinnymy karmi si dobrym jedzeniem, zrelaksowa si, nie wymaga od siebie aktywnoci, na ktr nie mamy ochoty.

Miesiczka zaprasza kobiety do rodka, do kontaktu ze sob i niezwykymi wiatami, ktre s w nas. Miesiczka to nie tylko czas przemijania tego, co si nagromadzio, ale przede wszystkim czas inspiracji, szukania dalszej drogi, okrelania kierunku na cay nastpny miesic. Take tworzenia ? pisania, malowania, taczenia. Czas, kiedy moemy tworzy, ale nie moment na cik prac.

 
Tytu:

Nick:

Tre:

Tekst z obrazka:

CAPTCHA

Nienarodzona dziewczynka w poowie ciy (way wtedy wier kilograma)? ma w swoich malutkich jajnikach 6 milionw komrek jajowych!

Wagina jest najczystsz przestrzeni kobiecego ciaa, czystsz ni usta. Ma pH od 3,8 do 4,5, takie jak czerwone wino :-)

wicej o pieknie kobiecego ciaa

  1. Recenzja Oskara Majdy
    7 skutecznych sposobw - recenzja Oskara Majdy"7 skutecznych sposobw na bolesne miesiczki, czyli jak przemieni bl w przyjemno " to wedug mnie obok ?Taca spirali? Starhawk najwaniejsza ksika, ktr wydano w Polsce w 2016 roku. W odwany, bezpretensjonalny sposb poruszany jest w niej temat miesiczki, oboonej w Polsce licznymi tabu, marginalizowanej, niejednokrotnie wyszydzanej. A przecie miesiczka jest wan czci ycia kadej Polki i kadego Polaka. Nasze matki, siostry, ony, partnerki, koleanki z pracy wszystkie miesiczkuj, nawet jeli wikszo z nich dokada wszelkich stara, eby ten aspekt ich ycia pozosta niezauwaalny, ukryty. Natalia Miuska, ktra od 18 lat zajmuje si badaniem cyklu menstruacyjnego i pracuje w tym kontekcie z kobietami stawia w swojej ksice kilka wakich tez. Wedug niej miesiczka nie musi by bolesnym, traumatycznym, dowiadczeniem a praca z wasnym cyklem menstruacyjnym moe pozwoli kadej kobiecie nawiza kontakt z jej wasnym ciaem, jej kobiecoci i caym zwizanym z nimi ogromnym potencjaem.
  2. Recenzja Izy Dziugie
    Recenzja Izy DziugieJej Wysoko Miesiczka Kochana Kobieto! Jeli masz przeczyta jedn ksik w tym roku albo w nastpnym, to niech bdzie ta. Ok? Zrb to z szacunku do siebie, bo na taki Ty i Twoje ciao zasugujecie!
  3. Recenzja Magdaleny z krag-kobiet.pl
    Mieszkanie byo nieposprztane, naczynia nieumyte, czytaam!Pikna, wana i potrzebna ksika, ktra dla wielu kobiet moe by pierwszym albo kolejnym krokiem w kierunku wikszej akceptacji siebie, mioci do swojego ciaa, zrozumienia cyklu, szacunku dla kobiecoci. 
Nick lub email:

Tre: